شرح رویداد های موسسه

اجرای هنرجویان استاد خسروی

اجرای هنرجویان استاد خسروی
اسامی هنرجویان استاد خسروی : 

یگانه موقری -هدیه عبداللهی نصب -زینت رحمان پور- فاطمه فیروزی -ریحانه حیدری -مهسا زحمتکش -پانیذ علیزاده -سارا زارع پور -آوین یوسف شاهی بهین عباسی- حنانه کریمی -پریا صمدی

shadow

مارا دنبال کنید در