مؤسسه فرهنگی هنری فارابی

پیام آموزشگاه

shadow

اخبار برگزیده

اجرای هنرجویان آوای فارابی جمعه ۱۸ اسفندماه فرهنگسرای اندیشه جهت تهیه بلیط با...


اجرای هنرجویان سنتور 4 اسفندماه ساعت 11 در اموزشگاه آوای فارابی...


اهدا تندیس برند ماندگار و مدیر نامدار براساس ممیزی انجام شده و بنا به نظر کارشنا...


اجرای هنرجویاان سنتور در آموزشگاه موسیقی آوای فارابی روز جمعه 8 دی ماه ساع...


دوره های آموزشی

سنتور

سنتور


پیانو اواز

پیانو اواز


پیانو

پیانو


دف و تنبک

دف و تنبک


سنتور

سنتور


فلوت کلید دار

فلوت کلید دار