مؤسسه فرهنگی هنری فارابی

پیام آموزشگاه

shadow

اخبار برگزیده

اجرای هنرجویاان سنتور در آموزشگاه موسیقی آوای فارابی روز جمعه 8 دی ماه ساع...


اجرای هنرجویان گیتار به سرپرستی استاد محسن یوسفی اول دی ماه در آموزشگاه آو...


احرای هنرجویان پیشرفته پیانو 3 آذرماه در آموزشگاه آوای فارابی...


اجرای هنرجویان پیشرفته پنج شنبه 2 آذرماه صبا دفاع (پیانو) شقایق نوری (پ...


دوره های آموزشی

سنتور

سنتور


پیانو اواز

پیانو اواز


پیانو

پیانو


دف و تنبک

دف و تنبک


سنتور

سنتور


فلوت کلید دار

فلوت کلید دار