مؤسسه فرهنگی هنری فارابی

پیام آموزشگاه

shadow

اخبار برگزیده

فارابی کیست؟

فارابی ملقب به معلم ثانی در قرن 3 و 4 هجری زندگی می کرد و در دوره خلافت (معتصم ع...


حضور هنرجویان اموزشگاه آوای فارابی در برنامه با همستان پخش برنامه 2 شهریور ما...


اموزشگاه موسیقی آوای فارابی و رادیو فرهنگ بمناسبت عید قربان و به حمایت از بیمارا...


اموزشگاه موسیقی آوای فارابی و رادیو فرهنگ بمناسبت عید قربان و به حمایت از بیمارا...


دوره های آموزشی

سنتور

سنتور


پیانو اواز

پیانو اواز


پیانو

پیانو


دف و تنبک

دف و تنبک


سنتور

سنتور


فلوت کلید دار

فلوت کلید دار